Desde la nostra consulta oferim entre d'altres els següents serveis:


NEUROPSICOLOGIA
Un estudi neuropsicològic consisteix en l’administració de proves baremades on es contemplen totes les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, funcions visoperceptives i visoespaials…). Això ens permetrà fer un diagnòstic diferencial i una posterior orientació terapèutica (reeducació psicopedagògica, logopèdica, psicològica…)
Dites funcions cognitives són les que ens permeten assolir el coneixement que ens correspon tant per edat com per curs escolar i són necessàries per a un correcte aprenentatge i desenvolupament. Per tant quan existeix un fracàs escolar o hi han dificultats en el rendiment acadèmic és recomanable valorar si existeix o no alguna dificultat en el rendiment d’aquestes funcions i per tant, un trastorn específic d’aprenentatge que pugui explicar el baix rendiment acadèmic en una o diverses àrees.
Senyals que poden ser indicadores d’un problema específic:


-Dificultats per concentrar-se (TDAH)
-Dificultats en la lectura (Dislèxia)
-Dificultats en l'escriptura (Disgrafia i disortografia)
-Dificultats en el càlcul (Discalcúlia)
-Dificultats en el llenguatge (TEDL)
-Dificultats d’aprenentatge no verbal (TANV)  
PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

Des d’aquest departament es realitza la valoració, diagnòstic i tractament de dificultats o trastorns emocionals i de conducta dels nens i joves.
Intervenim treballant tant amb el propi nen o jove, com amb l’entorn que l’envolta, principalment la família i l’escola, per tal de poder fer una intervenció complerta, dotant al nen d’estratègies i habilitats per millorar o resoldre el seu problema o dificultat, i orientant a pares i mestres sobre com actuar per ajudar-lo.

Tractem diversos problemes, com per exemple:

 • Trastorns d’ansietat ( ansietat generalitzada, crisi d’ansietat, ansietat per separació, pors, trastorn obsessiu-compulsiu…)
 • Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, tristesa, ira…)
 • Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia…)
 • Trastorns de l’eliminació (enuresi/encopresi)
 • Trastorns del comportament (desobediència, negativisme, rebequeries, baixa tolerància a la frustració…)
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Trastorns de la son
 • Assetjament escolar
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament (autisme, Asperger…)
 • Inseguretat, baixa autoestima, habilitats socials


LOGOPÈDIA ( NENS I ADULTS)

El departament de logopèdia va adreçat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies de la Parla i el Llenguatge (verbal i escrit), ja sigui de caire funcional o bé derivats d’ un trastorn específic o neurològic; reeducant i proporcionant les estratègies pertinents en cada cas, tant de la població infantil com adulta.

 • Trastorns de la parla a nivell  articulatori.
 • Disfuncions orofacials i deglucions disfuncionals.
 • Retards de la parla.
 • Fluïdesa verbal ( quequeig…).
 • Retard del llenguatge ( dificultats en l’organització i ús del llenguatge).
 • Trastorns Específics del Llenguatge verbal ( TEL).
 • Trastorns del llenguatge escrit: lectoescriptura i trastorns de l’aprenentatge ( DISLÈXIA, TDA, TDAH…)
 • Dificultats d’atenció, memòria, concentració i raonament verbal.
 • Trastorns de la comunicació associats a una lesió neurològica.

 PSICOPEDAGOGIA
Les reeducacions psicopedagògiques ofereixen una atenció i intervenció específica a les dificultats dels  aprenentatges escolars. Es treballa per potenciar al màxim i afavorir el seu rendiment escolar.
Inclou:


- Assessorament psicopedagògic
- Recuperació dels aprenentatges escolars.
- Hàbits i tècniques d’estudi
- Preparació d’exàmens
-Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat


Clapp,s.c.p. © 2013 Politica ed privacitat