Centro logopédico y de asesoramiento psicológico y psicopedagogico

Clapp

Clapp es un centro multidisciplinar especializado en el asesoramiento logopédico, psicológico, psicopedagógico y neuropsicológico.

Nuestro equipo está formado por profesionales especializados en diferentes ámbitos con más de 10 años de experiencia. Esto nos permite poder realizar una valoración, orientación diagnóstico-terapéutica y tratamiento según las necesidades de cada caso, ofreciendo una atención individualizada.

Intervenimos ofreciendo un tratamiento global enfocado tanto al propio individuo como a su entorno trabajando conjuntamente con la familia y la escuela.

Otros servicios

-Psiquiatría
-Psicología de adultos
-Psicomotricidad
-Rehabilitación cognitiva
-Homeopatía

SERVEIS

NEUROPSICOLOGIA

Un estudi neuropsicològic consisteix en l’administració de proves baremades on es contemplen totes les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, funcions visoperceptives i visoespaials…). Això ens permetrà fer un diagnòstic diferencial i una posterior orientació terapèutica (reeducació psicopedagògica, logopèdica, psicològica…)
Dites funcions cognitives són les que ens permeten assolir el coneixement que ens correspon tant per edat com per curs escolar i són necessàries per a un correcte aprenentatge i desenvolupament. Per tant quan existeix un fracàs escolar o hi han dificultats en el rendiment acadèmic és recomanable valorar si existeix o no alguna dificultat en el rendiment d’aquestes funcions i per tant, un trastorn específic d’aprenentatge que pugui explicar el baix rendiment acadèmic en una o diverses àrees.
Senyals que poden ser indicadores d’un problema específic:

-Dificultats per concentrar-se (TDAH)
-Dificultats en la lectura (Dislèxia)
-Dificultats en l'escriptura (Disgrafia i disortografia)
-Dificultats en el càlcul (Discalcúlia)
-Dificultats en el llenguatge (TEDL)
-Dificultats d’aprenentatge no verbal (TANV) 

PSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL

Des d’aquest departament es realitza la valoració, diagnòstic i tractament de dificultats o trastorns emocionals i de conducta dels nens i joves.
Intervenim treballant tant amb el propi nen o jove, com amb l’entorn que l’envolta, principalment la família i l’escola, per tal de poder fer una intervenció complerta, dotant al nen d’estratègies i habilitats per millorar o resoldre el seu problema o dificultat, i orientant a pares i mestres sobre com actuar per ajudar-lo.

Tractem diversos problemes, com per exemple:

 • Trastorns d’ansietat ( ansietat generalitzada, crisi d’ansietat, ansietat per separació, pors, trastorn obsessiu-compulsiu…)
 • Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, tristesa, ira…)
 • Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia…)
 • Trastorns de l’eliminació (enuresi/encopresi)
 • Trastorns del comportament (desobediència, negativisme, rebequeries, baixa tolerància a la frustració…)
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Trastorns de la son
 • Assetjament escolar
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament (autisme, Asperger…)
 • Inseguretat, baixa autoestima, habilitats socials
PSICOPEDAGOGIA

Les reeducacions psicopedagògiques ofereixen una atenció i intervenció específica a les dificultats dels  aprenentatges escolars. Es treballa per potenciar al màxim i afavorir el seu rendiment escolar.
Inclou:

 • Assessorament psicopedagògic
 • Recuperació dels aprenentatges escolars.
 • Hàbits i tècniques d’estudi
 • Preparació d’exàmens
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Treball de les eines socioemocionals, l'autoconcepte i l'autoestima
LOGOPÈDIA (NENS I ADULTS)

El departament de logopèdia va adreçat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies de la Parla i el Llenguatge (verbal i escrit), ja sigui de caire funcional o bé derivats d’ un trastorn específic o neurològic; reeducant i proporcionant les estratègies pertinents en cada cas, tant de la població infantil com adulta.

 • Trastorns de la parla a nivell  articulatori.
 • Disfuncions orofacials i deglucions disfuncionals.
 • Retards de la parla.
 • Fluïdesa verbal ( quequeig…).
 • Retard del llenguatge ( dificultats en l’organització i ús del llenguatge).
 • Trastorns Específics del Llenguatge verbal ( TEL).
 • Trastorns del llenguatge escrit: lectoescriptura i trastorns de l’aprenentatge ( DISLÈXIA, TDA, TDAH…)
 • Dificultats d’atenció, memòria, concentració i raonament verbal.
 • Trastorns de la comunicació associats a una lesió neurològica.
 • Alteracions de la veu orgàniques i funcionals (nòduls, pòlips, quistes, edemes...)

EQUIP

VANESSA RODRÍGUEZ BARBANY

VANESSA RODRÍGUEZ BARBANY

PSICÒLOGA-NEUROPSICÒLOGA INFANTIL

LAURA CUADRADO MUNIESA

LAURA CUADRADO MUNIESA

PSICÒLOGA INFANTIL I JUVENIL

NÚRIA RUBIO SERRANO

NÚRIA RUBIO SERRANO

LOGOPEDA I ESPECIALISTA EN DIFICULTATS D’APRENENTATGE

MÓNICA FILLOLA LARDIN

MÓNICA FILLOLA LARDIN

LOGOPEDA I LOGOFONIATRA

FRANCESCA BUHIGAS

FRANCESCA BUHIGAS

PEDAGOGA I PSICOPEDAGOGA

Carrer Corsega. 75 1er 2a

08029 Barcelona

Metro:
   Línea 5 (Entença) y 
Línea 3 (Sants estació)

Autobuses:

15,27,32,41,54,59,66